Layout

For noen år siden var alle som som ville ha noe på trykk helt avhengige av spesialister på layout og grafikk. Disse fagpersonene brukte mange år på å lære komplisert programvare som InDesign, QuarkExpress og PageMaker. Og så Photoshop. De finnes fortsatt og er nødvendige, men de som selvpubliserer i dag har ikke behov disse menneskene i samme grad som tidligere. De har tre gode alternativer, og de fleste benytter seg av disse, faktisk.

Mange av publiseringsplattformene som Amazon kdp og andre slike, er i stand til å ta automatiske layout-avgjørelser.
Det finnes et enormt reservoir av gratis templater, temaer og bilder som kan se flotte ut med bare små justeringer.

Du kan leie en erfaren freelancer eller fagmann selv når som helst på nettet – på få minutter.

Disse alternativene reduserer kostnadene uten at det går ut over kvaliteten på sluttproduktet. Men du må lære hvor du finner dem og hvordan du bruker dem. Det er dette jeg kan hjelpe deg med.